System til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

CRECEA har fået en ny database og en app, hvor dine medarbejdere nemt og hurtigt kan finde informationer omkring kemikalierne på arbejdspladsen fx. arbejdspladsbrugsanvisninger (APB).
Kontakt os og bliv oprettet på det nye system idag.
Information om nye kemiregler pr. 1. juli 2019

Arbejdstilsynet har ændret bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Her vil vi fremhæve de væsentligste ændringer i forhold til brugen af kemidata.dk.

En ændring i de nye regler er, at formkravet til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) ophæves. Loven siger dog, at virksomhederne stadig skal risikovurdere deres kemi og opbevare opdaterede sikkerhedsdatablade (SDS’er). Der er intet formkrav til denne risikovurdering. Loven lægger op til, at eksisterende APB’er anses som en fuldt ud gyldig kemisk risikovurdering efter de nye regler, og derfor vil APBer udarbejdet i Kemidata stadig være en god og lovmedholdelig løsning. En anden ændring er, at de nye regler lægger yderligere vægt på jævnlig instruktion og oplæring i kemi. Dette kræver, at man som virksomhed sikrer, at ansatte, der arbejder med kemi, jævnligt bliver instrueret og oplært i arbejdet med kemi. Her kan Kemidatas APBer anvendes som grundlag for denne instruktion.

Arbejdstilsynet har pr. 21. juni 2019 opdateret AT-vejledning C.1.3-3 - Arbejde med stoffer og materialer med de nye regler.

Der er dog stadig ikke eksempler på, hvordan man som virksomhed kan dokumentere, at man har gennemført en kemisk risikovurdering.
CRECEA afventer Arbejdstilsynets eksempler, inden der fortages større ændringer i Kemidata. Arbejdstilsynets eksempler forventes at komme indenfor de næste måneder.

Imens arbejder CRECEA med flere simple modeller for kemisk risikovurdering til erstatning for den klassiske APB.

Hvis du har spørgsmål kontakt da:

Spørgsmål til kemidata.dk: Pernille Lange på mobil 2927 1037 eller på mail [email protected]

Spørgsmål til kemisk risikovurdering: Jens Winbladh på mobil 2149 1351 eller på mail [email protected]

Her kan du læse om forskellene mellem den eksisterende og den nye lov:
https://www.crecea.dk/b/Ny-lovaendring-Kemi-i1608.html

GAMMEL VERSION

NY VERSION

MED STREGKODE-SCANNER

SE FILMEN OG FIND UD AF HVORDAN APPEN VIRKER

SÅDAN BRUGER DU KEMIDATA APPEN